logo big

Najnowsze artykuły

03 Lip 2019 08:24 - Matura 2019
Odbiór świadectw dojrzałości - 4 lipca 2019 r. godz. 9.00

Świadectwa dojrzałości wydawane będą dnia 4 lipca 2019 r. w czwartek o godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie. Jeżeli osoba w wyżej wyznaczonym terminie nie będzie mogła odebrać świadectwa dojrzałości zapraszamy po odbiór do sekretariatu szkoły. 

Wydarzenia szkolneCzytaj więcej...
27 Cze 2019 11:07 - Bezpłatna nauka w Liceum
Liceum TYLKO w 2 lata !!! Dla absolwentów szkół zawodowych - zapisz się już dziś!!!

Liceum TYLKO w 2 lata !!! Dla absolwentów szkół zawodowych. Zapraszamy osoby pełnoletnie do podjęcia bezpłatnej nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dajemy Państwu możliwość nauki w systemie zaocznym, w niezwykle sympatycznej, spokojnej atmosferze. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-dydaktyczną. Są to nauczyciele, posiadający bogate doświadczenie, poparte wieloletnim stażem. Osoby legitymujące się ukończeniem zasadniczej szkoły zawodowej [ ... ]

Wydarzenia szkolneCzytaj więcej...
27 Cze 2019 09:46 - Postaw na zawód !!!

          Dnia 12 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 12.15 odbędzie się spotkanie uczniów przyjętych do klas pierwszych oraz ich rodziców z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami w świetlicy szkolnej (parter budynku).   Serdecznie zapraszamy dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne          

Wydarzenia szkolneCzytaj więcej...
19 Cze 2019 13:18 - Ekonomik tylko w Zetce !!!
Nagrody dla uczennic technikum ekonomicznego za udział w konkursie Talentowisko Banków Spółdzielczych

W dniu dzisiejszym, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 Dyrekcja szkoły w imieniu prezesa pana Marcina Wojewody Banku Spółdzielczego w Izbicy wręczyła nagrody pieniężne uczennicom za udział w konkursie ,,Inkubator szkolnych biznesów". Nagrodzone uczennice: Patrycja Bartoszewska - uczennica technikum ekonomicznewgo Patrycja Chmiel - uczennica technikum ekonomicznewgo Magdalena Margol - uczennica technikum ekonomicznewgo Karolina Sadlak - uczennica [ ... ]

Wydarzenia szkolneCzytaj więcej...
19 Cze 2019 12:20 - Postaw na zawód !!!
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 19.06.2019r o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości udział wzięli: Pan Witold Boruczenko – przewodniczący Rady Powiatu, Pan Mirosław Księżuk – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie. W słowach skierowanych do uczniów Pan Witold Boruczenko - przewodniczący Rady Powiatu nadmienił, że jest absolwentem tej szkoły. Dla niektórych ten rok [ ... ]

Wydarzenia szkolneCzytaj więcej...
17 Cze 2019 21:13 - Postaw na zawód !!!
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i grono pedagogiczne na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie.

Wydarzenia szkolneCzytaj więcej...
05 Cze 2019 08:53 - ZSP nr 1 Krasnystaw
Wspomnienie

Zmarł  Krzysztof  Cabaj Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 3 czerwca  2019 roku zmarł nagle nasz kolega Krzysztof Cabaj. Miał 53 lata. Niemal przez całe swoje życie zawodowe związany był z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie. Pracował jako nauczyciel  historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Uczestniczył w realizacji wielu projektów związanych z funkcjonowaniem szkoły. Od momentu rozpoczęcia pracy w 1993 roku był również  [ ... ]

Wydarzenia szkolneCzytaj więcej...
04 Cze 2019 15:06 - Agata Sadlak - Skrzypek
Mistrz wiedzy o uzależnieniach

XIX Powiatowy Konkurs Profilaktyczny pod hasłem „ Mistrz wiedzy o uzależnieniach” w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie Dnia 30 maja 2019r. w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie odbyła się dziewiętnasta edycja Powiatowego Konkursu Profilaktycznego pod hasłem „Mistrz wiedzy o uzależnieniach”.    Wśród zaproszonych gości obecni byli: pani Lidia Jurkiewicz z Wydziału Oświaty , Kultury i [ ... ]

Konkursy i olimpiadyCzytaj więcej...

Dlaczego wybrać zawód technik ekonomista?

1. Przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że można uzyskać pracę wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza ( biuro, księgowość, magazyn, obsługa klienta, kasa itp.) oraz w jednostkach budżetowych, finansowych np. banki, firmy ubezpieczeniowe,

2. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących typu język polski, matematyka, historia itd.. poznaje się przedmioty zawodowe takie jak: podstawy ekonomii, działalność przedsiębiorstwa, podstawy prawa, ochrona pracy i środowiska, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, marketing, rachunkowość finansowa, język obcy zawodowy w branży ekonomicznej (odróżnia nas to od liceum ogólnokształcącego proponującego kierunek menedżerski lub ekonomiczny, w którym nie ma przedmiotów zawodowych),

3. Nauka trwa 4 lata, co można wykorzystać na dokładne zastanowienie się nad wyborem dalszej drogi, tzn. czy rozpocząć studia, czy pracować lub może studiować i pracować,

4. Po zakończonej nauce jest się atrakcyjniejszym kandydatem dla przyszłego pracodawcy, ponieważ oprócz wyuczonego zawodu można pochwalić się doświadczeniem zawodowym- dzięki odbytym praktykom, tj. w drugiej klasie (przez cztery tygodnie) w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą i w trzeciej klasie (przez dwa tygodnie) w instytucjach bankowych,

5. Nabywa się praktyczne umiejętności zawodowe, dzięki czemu możemy pomóc rodzicom i znajomym, np.: jak sporządzać dokumenty księgowe, jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów, jak wypełnić deklarację podatkową PIT, VAT 7, obsługa programów księgowych, możesz pracować w okresie wakacji,

6. Poznaje się nowe pojęcia, które później nie brzmią obco jak np. bilans, aktywa, pasywa, majątek trwały, obrotowy, rentowność, płynność itp.,

7. Uczy jak kształtować swój wizerunek, jak ubrać się do pracy, w podróż służbową, na bankiet, jak prowadzić negocjacje, jak rozwiązywać konflikty w pracy, jak napisać biznes plan,

8. W trakcie nauki organizowane są wycieczki do zakładów produkcyjnych, urzędów, banków - co daje możliwość poznania przyszłych miejsc pracy oraz nabywania umiejętności załatwiania różnych spraw urzędowych,

9. Rozwijana jest kreatywność, przedsiębiorczość dzięki pracy w samorządzie uczniowskim i różnych kołach zainteresowań,

10. Nauka dostosowana jest do poziomu uczniów – dla wybijających się tworzone są koła zainteresowań poszerzające zakres wiedzy, natomiast dla uczniów słabszych powstają zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu uczniowie nie muszą korzystać z korepetycji,

11. Po ukończeniu szkoły, uczniowie mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po jego zdaniu otrzymują certyfikat w języku angielskim - co może znacznie ułatwić poszukiwanie pracy za granicą w wyuczonym zawodzie,

12. Dzięki wiedzy zdobytej w technikum łatwiej jest studiować na uczelniach ekonomicznych, a studenci uzyskują wyższe wyniki w nauce i otrzymują stypendia naukowe,

13. Ukończenie technikum Ekonomicznego nie zawęża możliwości studiowania tylko na uczelniach ekonomicznych, można studiować dowolny kierunek, ale mając dyplom technika ekonomisty można równocześnie studiować i pracować zarabiając na swoje utrzymanie lub zaspokojenie własnych przyjemności,

14. Szkoła ciągle się unowocześnia, dostosowuje się do wymogów rynku pracy, uczniowie potrafią obsługiwać programy komputerowe INSERT do prowadzenia rachunkowości informatycznej w firmie,

15. Nauczyciele są kompetentni, życzliwi i ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, prowadzą liczne kursy zawodowe, znają pracodawców i często pośredniczą w znalezieniu pracy.

Zapraszamy

Użyj adresu lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

Wybierając Technikum Ekonomiczne

ekonomista

Załączniki:
Pobierz plik (ekonomik tylko w zetce.pdf)ekonomik tylko w zetce.pdf[ ]200 kB

oferta edu 1920 g

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019 / 2020 dla gimnazjalistów:

Technikum nr 1 (4-letnie) kształcące w zawodach:

TECHNIK EKONOMISTA 331403

Technik ekonomista to zawód bardzo prestiżowy, zawód dający ogromne i szerokie możliwości i otwierający drzwi do przyszłej kariery zawodowej. 

Na wstępie należy obalić mit, dlatego stanowczo stwierdzamy: EKONOMIA TO NIE MATEMATYKA.

W TECHNIKUM EKONOMICZNYM dokonujemy podstawowych obliczeń arytmetycznych z wykorzystaniem kalkulatora i programów komputerowych. Matematyki nie ma więcej niż w innych klasach. Wszyscy uczniowie mają do dyspozycji laptopy i stały dostęp do Internetu.

Pojawiają się natomiast nowe, ciekawe przedmioty, w których naukę rozpoczyna się od podstaw np. podstawy ekonomii, działalność przedsiębiorstwa, kadry i płace, podstawy prawa, rachunkowość, biuro rachunkowe.

JESTEŚMY DUMNI Z NASZEJ SZKOŁY, bo posiadamy nowoczesne  pracownie ekonomiczne wyposażone w niezbędne urządzenia biurowe.  Tu  pracuje  wysoko  wykwalifikowana  kadra  pedagogiczna m.in. specjaliści z zakresu: rachunkowości, finansów, bankowości,  marketingu,  administracji, ekonomiki i organizacji produkcji.

Ucząc się w klasie ekonomicznej łatwiej wchodzi się w dorosłość tj. poznaje się jak podejmować decyzje dojrzałe i trafne, które w przyszłości mogą zapewnić sukces zawodowy i osobisty. Rozwija się kreatywność i przedsiębiorczość, dlatego absolwenci rozsławiają szkołę zdobywając coraz wyższe szczeble kariery.

W trakcie nauki zdobywamy dwie kwalifikacje:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36.   Prowadzenie rachunkowości 

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach, są to:

 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Biura rachunkowe
 • Urzędy
 • Przedsiębiorstwa

Zapytasz: ,,Dlaczego warto być uczniem Technikum Ekonomicznego"?

 • zdobędziesz ATRAKCYJNY, prestiżowy zawód,
 • uzyskasz fachową wiedzę i umiejętności potrzebne do znalezienia pracy lub rozpoczęcia studiów (ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY OTRZYMUJĄ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH STYPENDIA NAUKOWE),
 • poznasz interesujące przedmioty zawodowe np. rachunkowość, marketing,
 • poznasz nie tylko teorię, ale zdobędziesz praktykę w biurach rachunkowych lub innych przedsiębiorstwach,  MASZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE!
 • uzyskasz wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia własnej firmy,
 • możesz uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania – SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA!
 • będziesz miał możliwość poznania ciekawych ludzi w ramach współpracy z różnymi instytucjami np. bankami, urzędem skarbowym, urzędem pracy,
 • będziesz mógł uczestniczyć w różnych konkursach i olimpiadach,
 • masz szansę na stypendium naukowe za najlepsze wyniki w nauce np. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • możesz uczestniczyć w bezpłatnych projektach unijnych, nabywając nowe kwalifikacje zawodowe
 • nauczysz się obsługiwać profesjonalne programy finansowo-księgowe

Jeżeli w przyszłości chcesz szybko znaleźć pracę i mieć satysfakcję z wykonywanego zawodu – to wybierz  Technikum ekonomiczne!

Ekonomiści potrzebni są w każdej firmie, a im dłużej pracujesz tym jesteś cenniejszym pracownikiem – stajesz się specjalistą! Czeka na Ciebie wysokie wynagrodzenie.

Zastanawiasz się gdzie znajdziesz pracę po Technikum ekonomicznym?

Oto przykłady:

 • działy księgowości, kadr, fakturowania, handlu, obsługi klienta, zarząd we wszystkich przedsiębiorstwach,
 • urzędy skarbowe, urzędy pracy, urzędy gminy, miasta, powiatu,
 • kancelarie doradztwa podatkowego, biura rachunkowe,
 • własna firma,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe, doradztwa finansowe,
 • banki, instytucje pożyczkowe,
 • sklepy, supermarkety, magazyny np. fakturowanie,
 • wiele innych.

Zastanawiasz się  jeszcze jaką szkołę wybrać? Już chyba nie masz wątpliwości, bo to jest oczywiste.

Wybierz Technikum Ekonomiczne! 

Postaw na zawód - masz zawód - masz pracę !!!

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 Symbol zawodu 343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód stworzony dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych.

 Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem, przygotowuje do świadczenia szeroko pojętych usług gastronomicznych. Rynek usług gastronomicznych rozwija się dynamicznie, dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych. To zawód, który daje możliwość rozwoju zainteresowań kulinarnych oraz szansę na ciekawą karierę zawodową w kraju i za granicą. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.

Zatrudnienie:

 • Zakłady żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.)
 • Instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
 • Służba zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale)
 • Organizacje ochrony konsumenta,
 • Instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności,
 • Placówki prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.).
 • Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

Drogi kandydacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie:

 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie szeroko pojętej gastronomii.
 • Zajęcia praktyczne, odbywają się raz w tygodniu w doskonale wyposażonej pracowni. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharz uczniowie zdają w swojej pracowni czyli w dobrze znanych sobie warunkach.
 • Ponadto w naszej szkole ucząc się na kierunku kucharz, odbędziesz praktykę zawodową w nowocześnie wyposażonych zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą (Sycylia, Hiszpania).
 • Nasi uczniowie i absolwenci mają możliwość odbywania praktyk i staży w ramach programów międzynarodowych takich jak ERAZMUS.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Symbol zawodu: 311513

Zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, diagnozowania wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B,
 • podjęcia studiów technicznych.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych;
 • w serwisach samochodowych.

Uczniowie w ramach kształcenia praktycznego odbywają:

- zajęcia w pracowniach samochodowych na terenie szkoły

- praktyki w zakładach  naprawczych , stacjach obsługi pojazdów na terenie powiatu:

                Stacji kontroli Asmot

                Roltex

                Stacji kontroli Smyk

                Autoviwa

praktyki w  serwisie Scania Lublin

Proces kształcenia trwa 4 lata w trakcie którego uczeń zdobywa 2 kwalifikacje:

 1. 18. – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 2. 43.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

TECHNIK MECHANIK

To zawód obecnie bardzo poszukiwany na polskim i zachodnioeuropejskim rynku pracy o szerokich możliwościach i perspektywach zatrudnienia w każdej dziedzinie przemysłu w zakresie obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń, projektowania i nadzoru przebiegu procesów produkcji oraz eksploatacji obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC; między innymi: wiercenie, toczenie, frezowanie, szlifowanie, cięcie laserowe i plazmowe, spawanie itp. 

Na lokalnym rynku pracy z gwarancją  zatrudnienia w następujących zakładach:

 • Mazurek Metal
 • Wemax
 • Energoremont
 • Brenal

Ponadto nasi absolwenci są cenionymi pracownikami:

 • PZL Agusta Westland Świdnik
 • FŁT Kraśnik
 • Cersanit
 • OSM Krasnystaw
 • Ursus w Lublinie
 • i inne (przemysł maszynowy, motoryzacyjny, odzieżowy, spożywczy, leśny) – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu budowy maszyn, obróbki materiałów, spawalnictwa, napędów i sterowania.

Szkoła kształci z zastosowaniem programów komputerowych stosowanych w przemyśle (AutoCAD, SolidEdge, EdgeCAM, PCDreh). 

Nasi uczniowie i absolwenci mają możliwość odbywania praktyk i staży w ramach programów międzynarodowych takich jak ERAZMUS.

Proces kształcenia trwa 4 lata w trakcie którego uczeń zdobywa 2 kwalifikacje:

 1. Użytkowanie obrabiarek skrawających (MG.19.)
 2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MG.44.)

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach produkcyjnych:

 • Mazurek Metal
 • Wemax
 • Energoremont
 • Brenal

z którymi szkoła posiada umowę o współpracy i gdzie na absolwentów czekają miejsca pracy, oraz w warsztatach szkolnych ZSP Nr 1 w Krasnymstawie.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent potrafi:

 • posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną;
 • rozpoznawać podstawowe materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 • stosować w wytwarzaniu i naprawie maszyn podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów;
 • konstruować obiekty mechaniczne;
 • opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych;
 • posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym;
 • wykonywać podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej wraz z obsługą operatorską uniwersalnych obrabiarek;
 • obsługiwać obrabiarki sterowane numerycznie CNC;
 • projektować procesy obróbki i sterowania obrabiarek CNC (sterowanych numerycznie);
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • prowadzić działalność gospodarczą;
 • kierować zespołem pracowników;
 • organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;
 • przeprowadzać kontrolę jakości wykonania wyrobów i usług;
 • eksploatować maszyny i urządzenia;
 • projektować obiekty mechaniczne wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej;
 • projektować podstawowe procesy wytwarzania wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej;
 • sporządzać kalkulację wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń;

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Symbol zawodu 514105

Technik usług fryzjerskich to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się zawodów. Stworzony jest dla ludzi operatywnych i kreatywnych. W zawodzie tym można spełniać swoje wizje artystyczne w sposób nieograniczony, być źródłem inspiracji i pomysłów i współkreatorem w modzie. Daje szanse na wspaniałą karierę zawodową w kraju i zagranicą.

Zatrudnienie:

 • Salony fryzjerskie
 • Salony SPA
 • Teatry
 • Akademie wizażu
 • Czasopisma modowe
 • Salony ślubne

Drogi kandydacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie:

 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która wykształciła laureatów wielu konkursów fryzjerskich.
 • Zajęcia praktyczne odbywają się raz w tygodniu.
 • Ponadto nasi uczniowie będą mogli realizować program z zakresu najnowszego fryzjerstwa w ramach projektów unijnych.
 • Będziesz mógł brać udział w warsztatach z zakresu wizażu, które poszerzą twoje umiejętności z zakresu artystycznego kreowania wizerunku.
 • Nabędziesz wiedze z zakresu rysunku i kompozycji fryzur jak i trendów kolorystycznych oraz stylizacyjnych.
 • Nabędziesz umiejętności z wykorzystania platform multimedialnych i programów komputerowych ułatwiających dopasowywanie fryzur indywidualnie dla danego klienta.
 • Będziesz mógł komponować portfolio własnych prac i zabiegów fryzjerskich.
 • Ucząc się na kierunku fryzjer odbędziesz praktykę zawodową w nowoczesnych zakładach fryzjerskich.
 • Masz możliwość udziału w międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach fryzjerskich.
 • Będziesz mógł brać udział w szkoleniach z zakresu wizażu.

Okres nauki to cztery lata. W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące i blok przedmiotów zawodowych.

Zawód technik usług fryzjerskich składa się z dwóch kwalifikacji:

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU.26 Projektowanie fryzur.

Absolwent zostanie przygotowany do następujących zadań:

 • Określanie typów kolorystycznych i komponowanie fryzur.
 • Kamuflowanie niedoskonałości urody za pomocą fryzury.
 • Dobieranie fryzur do sylwetki i kształtu głowy.
 • Przedstawianie dokumentacji technologicznych z zakresu wykonywania zabiegów fryzjerskich.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich mogą być podwyższone poprzez kontynuacje nauki w szkołach wyższych na studiach fryzjerskich. W zakresie nauczania jest wybrany przez Ciebie zawodowy język obcy, który ułatwi Ci pracę zagranicą.

Po zdaniu kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.

TECHNIK BUDOWNICTWA

Symbol zawodu: 311204

Budownictwo to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki w naszym kraju. Rynek pracy poszukuje dobrze wykształconej średniej kadry budowlanej do prowadzenia budów, pracy w biurach projektowych oraz w biurach prowadzących rozliczenia robót budowlanych. Pracodawcy w kraju i za granicą oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów technikum budowlanego.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent jest przygotowany do:

 • wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych związanych z budową domów jedno- i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich;
 • organizowania, koordynowania i kontroli robót związanych z wykonywaniem robót ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych;
 • kosztorysowania robót budowlanych stanu surowego, wykończeniowego oraz robót remontowych i rozbiórkowych z wykorzystaniem techniki komputerowej;
 • sporządzania dokumentacji przetargowej oraz zarządzania budynkami;
 • organizowania i kontroli robót związanych z utrzymaniem, przebudową i rozbiórką obiektów budowlanych.

Nauka w technikum trwa 4 lata. W tym czasie uczeń zdobywa 2 kwalifikacje:
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.
BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.
Po zdaniu kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Szkoła kształci z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych (pakiet oprogramowania typu CAD, programy do kosztorysowania i inne). Wszyscy uczniowie podczas zajęć z przedmiotów zawodowych mają zapewniony do indywidualnej dyspozycji laptop.

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji absolwenci otrzymują tytuł zawodowy Technika Budownictwa i mogą rozpocząć karierę zawodową, a po zdaniu matury można kontynuować naukę na studiach wyższych.
Zastanawiasz się gdzie znajdziesz pracę – technik budownictwa może być zatrudniony w:

 • firmach budowlanych wykonujących budynki oraz budowle inżynierskie;
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane;
 • organach administracji państwowej i samorządowej (np. urzędy gmin, starostwa);
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych;
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami (np. spółdzielnie mieszkaniowe);
 • pracowniach konserwacji zabytków, instytutach naukowo-badawczych;
 • absolwent może również założyć własną działalność gospodarczą.

Postaw na zawód Technika budowlanego.

 

  Branżowa Szkoła  I Stopnia (3-letnie) kształcące w zawodach:

KUCHARZ

 Symbol zawodu 512001

Kucharz to zawód poszukiwany na polskim i zagranicznym rynku pracy. Ludzie zawsze jedli, jedzą i jeść będą. Ta branża w ostatnich latach przeżywa swój renesans, co widać nawet w popularnych programach telewizyjnych.

Miejscem pracy kucharza najczęściej są: restauracje, bary, kawiarnie, restauracje hotelowe, pensjonaty, szpitale, stołówki szkolne i przedszkolne, instytucje zajmujące się obrotem żywienia, instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywności

 Drogi kandydacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie:

 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie szeroko pojętej gastronomii.
 • Zajęcia praktyczne, odbywają się przez 2 dni w tygodniu w doskonale wyposażonej pracowni. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharz uczniowie zdają w swojej pracowni czyli w dobrze znanych sobie warunkach.
 • Ponadto w naszej szkole ucząc się na kierunku kucharz, odbędziesz praktykę zawodową w nowocześnie wyposażonych zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą (w minionym roku szkolnym była to Sycylia)

 

 • Nasi uczniowie i absolwenci mają możliwość odbywania praktyk i staży w ramach programów międzynarodowych takich jak ERAZMUS.
 • Wraz ze starszymi kolegami oraz nauczycielami przedmiotów gastronomicznych masz możliwość prowadzenia i redagowania bloga kulinarnego
 • Będziesz mógł brać udział w warsztatach i szkoleniach gastronomicznych, konkursach tematycznych i olimpiadach oraz pokazach gastronomicznych.
 • W ramach projektów unijnych będziesz mógł zdobyć dodatkowe uprawnienia takie jak cukiernik czy
 • Zdobędziesz nowe wiadomości i umiejętności z zakresu kuchni molekularnej i sushi.

Okres nauki:3 lata w branżowej szkole I stopnia.

 Zawód Kucharz składa się z jednej kwalifikacji: TG.7 Sporządzanie potraw i napojów (egzamin - II semestr, klasa 3)

 Zdobywając zawód KUCHARZ absolwent będzie umiał:

 • Obliczać wartość odżywczą i energetyczną potraw,
 • Pobierać surowce i półprodukty do produkcji kulinarnych,
 • Obliczać namiary surowcowe zgodnie z recepturą,
 • Właściwie dobierać parametry przechowywania żywności,
 • Dokonać obróbki wstępnej i zasadniczej surowców,
 • Stosować właściwe techniki i metody przy produkcji potraw,
 • Odpowiednio łączyć składniki,
 • Dobierać zastawę stołową,
 • Używać sprzętu i urządzeń do produkcji i ekspedycji potraw i napojów zgodnie z zasadami BHP,
 • Dokonywać bieżącej konserwacji tych urządzeń,
 • Przestrzegać zasad systemu HACCP oraz dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będziesz mógł kontynuować naukę i poszerzać swoją wiedzę w szkole branżowej II stopnia uzyskując kwalifikację TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Mechanik pojazdów samochodowych

Symbol zawodu :723103

Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły barażowej pierwszego stopnia będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • naprawiania pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Proces kształcenia trwa 3 lata w trakcie, którego uczeń zdobywa na koniec klasy trzeciej kwalifikację MG.18. – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będzie mógł kontynuować naukę i poszerzać swoją wiedzę w szkole branżowej II stopnia uzyskując kwalifikację

MG.43.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 Uczniowie po ukończeniu szkoły znajdują zatrudnienie u lokalnych pracodawców w warsztatach samochodowych.

MURARZ-TYNKARZ

Symbol zawodu: 711204

Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju a „budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów szkół budowlanych. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na murarzy-tynkarzy. Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych.

Nauka w Branżowej Szkole I-stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym nabyte umiejętności w ramach kwalifikacji BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

W trakcie nauki realizowane są zajęcia praktyczne z robót murarskich i tynkarskich w liczbie ponad tysiąca godzin w cyklu kształcenia.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do:

 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych (wznoszenia ścian z cegieł, pustaków i bloczków, murowania słupów, filarów, stropów i innych elementów);
 • wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych z różnych materiałów;
 • samodzielnego sporządzania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • montażu stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wykonywania napraw, remontów i rozbiórek elementów budowanych konstrukcji murowanych oraz tynków;
 • posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • sporządzania kalkulacji kosztów wykonania elementów budowlanych;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.    


Zastanawiasz się gdzie znajdziesz pracę – murarz-tynkarz może być zatrudniony na stanowiskach:

 • murarskich, tynkarskich i pomocniczych w zakładach budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych,
 • możesz założyć własną działalność gospodarczą, budować i remontować domy,
 • w firmach budowlanych w kraju i za granicą.

Pamiętaj: człowiek zawsze będzie potrzebował domu w związku z tym murarz będzie zawsze potrzebny.

 

Klasa wielozawodowa

Nauka trwa 3 lata.                                                                                                                                      

            Klasa wielozawodowa skupia młodzież, uczącą się w różnych zawodach. Uczniowie mają możliwość wyboru zawodu, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Wybierz naukę w klasie wielozawodowej:

 • wybierasz i kształcisz się wybranym przez siebie zawodzie,
 • każdy uczeń dostaje wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy z pracodawcą,
 • masz opłacane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • masz doświadczenie zawodowe,
 • jesteś przygotowany do wejścia na rynku pracy
 • możesz otworzyć i prowadzić własną działalność

Szkoła Branżowa I stopnia stwarza młodzieży szansę zdobywania różnych zawodów usługowych typu:

piekarz, cukiernik, sprzedawca, zegarmistrz, krawiec, zdun, tapicer, dekarz, wędliniarz, blacharz samochodowy, złotnik-jubiler, kominiarz.

Specyfika nauczania w klasie wielozawodowej polega na tym, że w szkole realizowane są tylko przedmioty kształcenia ogólnego.

Teoretyczne kształcenie zawodowe realizowane jest na 4 tygodniowych kursach dokształcających, organizowanych i opłacanych przez szkołę, w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, oraz w Izbach Rzemiosła.

Zajęcia praktyczne, realizowane są w wybranym przez ucznia zakładzie pracy, po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie, pomiędzy pracodawcą-rzemieślnikiem a uczniem, jako młodocianym pracownikiem. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie. Podpisanie umowy odbywa się pod kontrolą kierownika praktycznej nauki zawodu-pracownika szkoły. Umowę o pracę zawiera pracodawca w terminie przyjęć do szkół zawodowych (1 września).

Nauka zawodu nie trwa dłużej niż 36 miesięcy . Praktyka zawodowa w klasach I –III odbywa się 2 razy w tygodniu.

Młodociani dokształcający się w Szkole Branżowej I Stopnia, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami, dokształcający się w Branżowej Szkole I Stopnia, zdają egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika, przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych.

Młodociani zatrudnieni przez pracodawców nie będących rzemieślnikami, dokształcający się w Branżowej Szkole I Stopnia, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzenia egzaminów w pierwszym wyznaczonym terminie. Może również pokryć koszty egzaminów poprawkowych.

Walory systemu kształcenia:

- tok nauczania uwzględniający: możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego;

- uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów  w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy, przygotowuje do radzenia sobie na rynku pracy;

- poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład w celu zwiększenia efektywności;

- tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym, pracownikami i pracodawcą, mających istotne znaczenie dla dobrej współpracy i realizacji programu nauczania, oraz przyszłej pracy.

Masz zawód - masz pracę !!!

 
 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019 / 2020 dla gimnazjalistów:

Technikum nr 1 (4-letnie) kształcące w zawodach:

TECHNIK EKONOMISTA 331403

Technik ekonomista to zawód bardzo prestiżowy, zawód dający ogromne i szerokie możliwości i otwierający drzwi do przyszłej kariery zawodowej. 

Na wstępie należy obalić mit, dlatego stanowczo stwierdzamy: EKONOMIA TO NIE MATEMATYKA.

W TECHNIKUM EKONOMICZNYM dokonujemy podstawowych obliczeń arytmetycznych z wykorzystaniem kalkulatora i programów komputerowych. Matematyki nie ma więcej niż w innych klasach. Wszyscy uczniowie mają do dyspozycji laptopy i stały dostęp do Internetu.

Pojawiają się natomiast nowe, ciekawe przedmioty, w których naukę rozpoczyna się od podstaw np. podstawy ekonomii, działalność przedsiębiorstwa, kadry i płace, podstawy prawa, rachunkowość, biuro rachunkowe.

JESTEŚMY DUMNI Z NASZEJ SZKOŁY, bo posiadamy nowoczesne  pracownie ekonomiczne wyposażone w niezbędne urządzenia biurowe.  Tu  pracuje  wysoko  wykwalifikowana  kadra  pedagogiczna m.in. specjaliści z zakresu: rachunkowości, finansów, bankowości,  marketingu,  administracji, ekonomiki i organizacji produkcji.

Ucząc się w klasie ekonomicznej łatwiej wchodzi się w dorosłość tj. poznaje się jak podejmować decyzje dojrzałe i trafne, które w przyszłości mogą zapewnić sukces zawodowy i osobisty. Rozwija się kreatywność i przedsiębiorczość, dlatego absolwenci rozsławiają szkołę zdobywając coraz wyższe szczeble kariery.

W trakcie nauki zdobywamy dwie kwalifikacje:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36.   Prowadzenie rachunkowości 

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach, są to:

 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Biura rachunkowe
 • Urzędy
 • Przedsiębiorstwa

Zapytasz: ,,Dlaczego warto być uczniem Technikum Ekonomicznego"?

 • zdobędziesz ATRAKCYJNY, prestiżowy zawód,
 • uzyskasz fachową wiedzę i umiejętności potrzebne do znalezienia pracy lub rozpoczęcia studiów (ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY OTRZYMUJĄ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH STYPENDIA NAUKOWE),
 • poznasz interesujące przedmioty zawodowe np. rachunkowość, marketing,
 • poznasz nie tylko teorię, ale zdobędziesz praktykę w biurach rachunkowych lub innych przedsiębiorstwach,  MASZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE!
 • uzyskasz wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia własnej firmy,
 • możesz uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania – SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA!
 • będziesz miał możliwość poznania ciekawych ludzi w ramach współpracy z różnymi instytucjami np. bankami, urzędem skarbowym, urzędem pracy,
 • będziesz mógł uczestniczyć w różnych konkursach i olimpiadach,
 • masz szansę na stypendium naukowe za najlepsze wyniki w nauce np. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • możesz uczestniczyć w bezpłatnych projektach unijnych, nabywając nowe kwalifikacje zawodowe
 • nauczysz się obsługiwać profesjonalne programy finansowo-księgowe

Jeżeli w przyszłości chcesz szybko znaleźć pracę i mieć satysfakcję z wykonywanego zawodu – to wybierz  Technikum ekonomiczne!

Ekonomiści potrzebni są w każdej firmie, a im dłużej pracujesz tym jesteś cenniejszym pracownikiem – stajesz się specjalistą! Czeka na Ciebie wysokie wynagrodzenie.

Zastanawiasz się gdzie znajdziesz pracę po Technikum ekonomicznym?

Oto przykłady:

 • działy księgowości, kadr, fakturowania, handlu, obsługi klienta, zarząd we wszystkich przedsiębiorstwach,
 • urzędy skarbowe, urzędy pracy, urzędy gminy, miasta, powiatu,
 • kancelarie doradztwa podatkowego, biura rachunkowe,
 • własna firma,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe, doradztwa finansowe,
 • banki, instytucje pożyczkowe,
 • sklepy, supermarkety, magazyny np. fakturowanie,
 • wiele innych.

Zastanawiasz się  jeszcze jaką szkołę wybrać? Już chyba nie masz wątpliwości, bo to jest oczywiste.

Wybierz Technikum Ekonomiczne! 

Postaw na zawód - masz zawód - masz pracę !!!

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 Symbol zawodu 343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód stworzony dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych.

 Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem, przygotowuje do świadczenia szeroko pojętych usług gastronomicznych. Rynek usług gastronomicznych rozwija się dynamicznie, dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych. To zawód, który daje możliwość rozwoju zainteresowań kulinarnych oraz szansę na ciekawą karierę zawodową w kraju i za granicą. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.

Zatrudnienie:

 • Zakłady żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.)
 • Instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
 • Służba zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale)
 • Organizacje ochrony konsumenta,
 • Instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności,
 • Placówki prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.).
 • Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

Drogi kandydacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie:

 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie szeroko pojętej gastronomii.
 • Zajęcia praktyczne, odbywają się raz w tygodniu w doskonale wyposażonej pracowni. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharz uczniowie zdają w swojej pracowni czyli w dobrze znanych sobie warunkach.
 • Ponadto w naszej szkole ucząc się na kierunku kucharz, odbędziesz praktykę zawodową w nowocześnie wyposażonych zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą (Sycylia, Hiszpania).
 • Nasi uczniowie i absolwenci mają możliwość odbywania praktyk i staży w ramach programów międzynarodowych takich jak ERAZMUS.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Symbol zawodu: 311513

Zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, diagnozowania wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B,
 • podjęcia studiów technicznych.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych;
 • w serwisach samochodowych.

Uczniowie w ramach kształcenia praktycznego odbywają:

- zajęcia w pracowniach samochodowych na terenie szkoły

- praktyki w zakładach  naprawczych , stacjach obsługi pojazdów na terenie powiatu:

                Stacji kontroli Asmot

                Roltex

                Stacji kontroli Smyk

                Autoviwa

praktyki w  serwisie Scania Lublin

Proces kształcenia trwa 4 lata w trakcie którego uczeń zdobywa 2 kwalifikacje:

 1. 18. – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 2. 43.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

TECHNIK MECHANIK

To zawód obecnie bardzo poszukiwany na polskim i zachodnioeuropejskim rynku pracy o szerokich możliwościach i perspektywach zatrudnienia w każdej dziedzinie przemysłu w zakresie obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń, projektowania i nadzoru przebiegu procesów produkcji oraz eksploatacji obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC; między innymi: wiercenie, toczenie, frezowanie, szlifowanie, cięcie laserowe i plazmowe, spawanie itp. 

Na lokalnym rynku pracy z gwarancją  zatrudnienia w następujących zakładach:

 • Mazurek Metal
 • Wemax
 • Energoremont
 • Brenal

Ponadto nasi absolwenci są cenionymi pracownikami:

 • PZL Agusta Westland Świdnik
 • FŁT Kraśnik
 • Cersanit
 • OSM Krasnystaw
 • Ursus w Lublinie
 • i inne (przemysł maszynowy, motoryzacyjny, odzieżowy, spożywczy, leśny) – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu budowy maszyn, obróbki materiałów, spawalnictwa, napędów i sterowania.

Szkoła kształci z zastosowaniem programów komputerowych stosowanych w przemyśle (AutoCAD, SolidEdge, EdgeCAM, PCDreh). 

Nasi uczniowie i absolwenci mają możliwość odbywania praktyk i staży w ramach programów międzynarodowych takich jak ERAZMUS.

Proces kształcenia trwa 4 lata w trakcie którego uczeń zdobywa 2 kwalifikacje:

 1. Użytkowanie obrabiarek skrawających (MG.19.)
 2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MG.44.)

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach produkcyjnych:

 • Mazurek Metal
 • Wemax
 • Energoremont
 • Brenal

z którymi szkoła posiada umowę o współpracy i gdzie na absolwentów czekają miejsca pracy, oraz w warsztatach szkolnych ZSP Nr 1 w Krasnymstawie.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent potrafi:

 • posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną;
 • rozpoznawać podstawowe materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 • stosować w wytwarzaniu i naprawie maszyn podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów;
 • konstruować obiekty mechaniczne;
 • opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych;
 • posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym;
 • wykonywać podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej wraz z obsługą operatorską uniwersalnych obrabiarek;
 • obsługiwać obrabiarki sterowane numerycznie CNC;
 • projektować procesy obróbki i sterowania obrabiarek CNC (sterowanych numerycznie);
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • prowadzić działalność gospodarczą;
 • kierować zespołem pracowników;
 • organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;
 • przeprowadzać kontrolę jakości wykonania wyrobów i usług;
 • eksploatować maszyny i urządzenia;
 • projektować obiekty mechaniczne wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej;
 • projektować podstawowe procesy wytwarzania wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej;
 • sporządzać kalkulację wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń;

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Symbol zawodu 514105

Technik usług fryzjerskich to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się zawodów. Stworzony jest dla ludzi operatywnych i kreatywnych. W zawodzie tym można spełniać swoje wizje artystyczne w sposób nieograniczony, być źródłem inspiracji i pomysłów i współkreatorem w modzie. Daje szanse na wspaniałą karierę zawodową w kraju i zagranicą.

Zatrudnienie:

 • Salony fryzjerskie
 • Salony SPA
 • Teatry
 • Akademie wizażu
 • Czasopisma modowe
 • Salony ślubne

Drogi kandydacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie:

 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która wykształciła laureatów wielu konkursów fryzjerskich.
 • Zajęcia praktyczne odbywają się raz w tygodniu.
 • Ponadto nasi uczniowie będą mogli realizować program z zakresu najnowszego fryzjerstwa w ramach projektów unijnych.
 • Będziesz mógł brać udział w warsztatach z zakresu wizażu, które poszerzą twoje umiejętności z zakresu artystycznego kreowania wizerunku.
 • Nabędziesz wiedze z zakresu rysunku i kompozycji fryzur jak i trendów kolorystycznych oraz stylizacyjnych.
 • Nabędziesz umiejętności z wykorzystania platform multimedialnych i programów komputerowych ułatwiających dopasowywanie fryzur indywidualnie dla danego klienta.
 • Będziesz mógł komponować portfolio własnych prac i zabiegów fryzjerskich.
 • Ucząc się na kierunku fryzjer odbędziesz praktykę zawodową w nowoczesnych zakładach fryzjerskich.
 • Masz możliwość udziału w międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach fryzjerskich.
 • Będziesz mógł brać udział w szkoleniach z zakresu wizażu.

Okres nauki to cztery lata. W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące i blok przedmiotów zawodowych.

Zawód technik usług fryzjerskich składa się z dwóch kwalifikacji:

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU.26 Projektowanie fryzur.

Absolwent zostanie przygotowany do następujących zadań:

 • Określanie typów kolorystycznych i komponowanie fryzur.
 • Kamuflowanie niedoskonałości urody za pomocą fryzury.
 • Dobieranie fryzur do sylwetki i kształtu głowy.
 • Przedstawianie dokumentacji technologicznych z zakresu wykonywania zabiegów fryzjerskich.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich mogą być podwyższone poprzez kontynuacje nauki w szkołach wyższych na studiach fryzjerskich. W zakresie nauczania jest wybrany przez Ciebie zawodowy język obcy, który ułatwi Ci pracę zagranicą.

Po zdaniu kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.

TECHNIK BUDOWNICTWA

Symbol zawodu: 311204

Budownictwo to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki w naszym kraju. Rynek pracy poszukuje dobrze wykształconej średniej kadry budowlanej do prowadzenia budów, pracy w biurach projektowych oraz w biurach prowadzących rozliczenia robót budowlanych. Pracodawcy w kraju i za granicą oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów technikum budowlanego.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent jest przygotowany do:

 • wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych związanych z budową domów jedno- i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich;
 • organizowania, koordynowania i kontroli robót związanych z wykonywaniem robót ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych;
 • kosztorysowania robót budowlanych stanu surowego, wykończeniowego oraz robót remontowych i rozbiórkowych z wykorzystaniem techniki komputerowej;
 • sporządzania dokumentacji przetargowej oraz zarządzania budynkami;
 • organizowania i kontroli robót związanych z utrzymaniem, przebudową i rozbiórką obiektów budowlanych.

Nauka w technikum trwa 4 lata. W tym czasie uczeń zdobywa 2 kwalifikacje:
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.
BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.
Po zdaniu kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Szkoła kształci z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych (pakiet oprogramowania typu CAD, programy do kosztorysowania i inne). Wszyscy uczniowie podczas zajęć z przedmiotów zawodowych mają zapewniony do indywidualnej dyspozycji laptop.

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji absolwenci otrzymują tytuł zawodowy Technika Budownictwa i mogą rozpocząć karierę zawodową, a po zdaniu matury można kontynuować naukę na studiach wyższych.
Zastanawiasz się gdzie znajdziesz pracę – technik budownictwa może być zatrudniony w:

 • firmach budowlanych wykonujących budynki oraz budowle inżynierskie;
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane;
 • organach administracji państwowej i samorządowej (np. urzędy gmin, starostwa);
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych;
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami (np. spółdzielnie mieszkaniowe);
 • pracowniach konserwacji zabytków, instytutach naukowo-badawczych;
 • absolwent może również założyć własną działalność gospodarczą.

Postaw na zawód Technika budowlanego.

 

  Branżowa Szkoła  I Stopnia (3-letnie) kształcące w zawodach:

KUCHARZ

 Symbol zawodu 512001

Kucharz to zawód poszukiwany na polskim i zagranicznym rynku pracy. Ludzie zawsze jedli, jedzą i jeść będą. Ta branża w ostatnich latach przeżywa swój renesans, co widać nawet w popularnych programach telewizyjnych.

Miejscem pracy kucharza najczęściej są: restauracje, bary, kawiarnie, restauracje hotelowe, pensjonaty, szpitale, stołówki szkolne i przedszkolne, instytucje zajmujące się obrotem żywienia, instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywności

 Drogi kandydacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie:

 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie szeroko pojętej gastronomii.
 • Zajęcia praktyczne, odbywają się przez 2 dni w tygodniu w doskonale wyposażonej pracowni. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharz uczniowie zdają w swojej pracowni czyli w dobrze znanych sobie warunkach.
 • Ponadto w naszej szkole ucząc się na kierunku kucharz, odbędziesz praktykę zawodową w nowocześnie wyposażonych zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą (w minionym roku szkolnym była to Sycylia)

 

 • Nasi uczniowie i absolwenci mają możliwość odbywania praktyk i staży w ramach programów międzynarodowych takich jak ERAZMUS.
 • Wraz ze starszymi kolegami oraz nauczycielami przedmiotów gastronomicznych masz możliwość prowadzenia i redagowania bloga kulinarnego
 • Będziesz mógł brać udział w warsztatach i szkoleniach gastronomicznych, konkursach tematycznych i olimpiadach oraz pokazach gastronomicznych.
 • W ramach projektów unijnych będziesz mógł zdobyć dodatkowe uprawnienia takie jak cukiernik czy
 • Zdobędziesz nowe wiadomości i umiejętności z zakresu kuchni molekularnej i sushi.

Okres nauki:3 lata w branżowej szkole I stopnia.

 Zawód Kucharz składa się z jednej kwalifikacji: TG.7 Sporządzanie potraw i napojów (egzamin - II semestr, klasa 3)

 Zdobywając zawód KUCHARZ absolwent będzie umiał:

 • Obliczać wartość odżywczą i energetyczną potraw,
 • Pobierać surowce i półprodukty do produkcji kulinarnych,
 • Obliczać namiary surowcowe zgodnie z recepturą,
 • Właściwie dobierać parametry przechowywania żywności,
 • Dokonać obróbki wstępnej i zasadniczej surowców,
 • Stosować właściwe techniki i metody przy produkcji potraw,
 • Odpowiednio łączyć składniki,
 • Dobierać zastawę stołową,
 • Używać sprzętu i urządzeń do produkcji i ekspedycji potraw i napojów zgodnie z zasadami BHP,
 • Dokonywać bieżącej konserwacji tych urządzeń,
 • Przestrzegać zasad systemu HACCP oraz dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będziesz mógł kontynuować naukę i poszerzać swoją wiedzę w szkole branżowej II stopnia uzyskując kwalifikację TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Mechanik pojazdów samochodowych

Symbol zawodu :723103

Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły barażowej pierwszego stopnia będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • naprawiania pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Proces kształcenia trwa 3 lata w trakcie, którego uczeń zdobywa na koniec klasy trzeciej kwalifikację MG.18. – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będzie mógł kontynuować naukę i poszerzać swoją wiedzę w szkole branżowej II stopnia uzyskując kwalifikację

MG.43.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 Uczniowie po ukończeniu szkoły znajdują zatrudnienie u lokalnych pracodawców w warsztatach samochodowych.

MURARZ-TYNKARZ

Symbol zawodu: 711204

Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju a „budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów szkół budowlanych. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na murarzy-tynkarzy. Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych.

Nauka w Branżowej Szkole I-stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym nabyte umiejętności w ramach kwalifikacji BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

W trakcie nauki realizowane są zajęcia praktyczne z robót murarskich i tynkarskich w liczbie ponad tysiąca godzin w cyklu kształcenia.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do:

 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych (wznoszenia ścian z cegieł, pustaków i bloczków, murowania słupów, filarów, stropów i innych elementów);
 • wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych z różnych materiałów;
 • samodzielnego sporządzania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • montażu stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wykonywania napraw, remontów i rozbiórek elementów budowanych konstrukcji murowanych oraz tynków;
 • posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • sporządzania kalkulacji kosztów wykonania elementów budowlanych;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.    


Zastanawiasz się gdzie znajdziesz pracę – murarz-tynkarz może być zatrudniony na stanowiskach:

 • murarskich, tynkarskich i pomocniczych w zakładach budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych,
 • możesz założyć własną działalność gospodarczą, budować i remontować domy,
 • w firmach budowlanych w kraju i za granicą.

Pamiętaj: człowiek zawsze będzie potrzebował domu w związku z tym murarz będzie zawsze potrzebny.

 

Klasa wielozawodowa

Nauka trwa 3 lata.                                                                                                                                      

            Klasa wielozawodowa skupia młodzież, uczącą się w różnych zawodach. Uczniowie mają możliwość wyboru zawodu, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Wybierz naukę w klasie wielozawodowej:

 • wybierasz i kształcisz się wybranym przez siebie zawodzie,
 • każdy uczeń dostaje wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy z pracodawcą,
 • masz opłacane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • masz doświadczenie zawodowe,
 • jesteś przygotowany do wejścia na rynku pracy
 • możesz otworzyć i prowadzić własną działalność

Szkoła Branżowa I stopnia stwarza młodzieży szansę zdobywania różnych zawodów usługowych typu:

piekarz, cukiernik, sprzedawca, zegarmistrz, krawiec, zdun, tapicer, dekarz, wędliniarz, blacharz samochodowy, złotnik-jubiler, kominiarz.

Specyfika nauczania w klasie wielozawodowej polega na tym, że w szkole realizowane są tylko przedmioty kształcenia ogólnego.

Teoretyczne kształcenie zawodowe realizowane jest na 4 tygodniowych kursach dokształcających, organizowanych i opłacanych przez szkołę, w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, oraz w Izbach Rzemiosła.

Zajęcia praktyczne, realizowane są w wybranym przez ucznia zakładzie pracy, po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie, pomiędzy pracodawcą-rzemieślnikiem a uczniem, jako młodocianym pracownikiem. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie. Podpisanie umowy odbywa się pod kontrolą kierownika praktycznej nauki zawodu-pracownika szkoły. Umowę o pracę zawiera pracodawca w terminie przyjęć do szkół zawodowych (1 września).

Nauka zawodu nie trwa dłużej niż 36 miesięcy . Praktyka zawodowa w klasach I –III odbywa się 2 razy w tygodniu.

Młodociani dokształcający się w Szkole Branżowej I Stopnia, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami, dokształcający się w Branżowej Szkole I Stopnia, zdają egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika, przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych.

Młodociani zatrudnieni przez pracodawców nie będących rzemieślnikami, dokształcający się w Branżowej Szkole I Stopnia, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzenia egzaminów w pierwszym wyznaczonym terminie. Może również pokryć koszty egzaminów poprawkowych.

Walory systemu kształcenia:

- tok nauczania uwzględniający: możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego;

- uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów  w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy, przygotowuje do radzenia sobie na rynku pracy;

- poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład w celu zwiększenia efektywności;

- tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym, pracownikami i pracodawcą, mających istotne znaczenie dla dobrej współpracy i realizacji programu nauczania, oraz przyszłej pracy.

Masz zawód - masz pracę !!!

 
 

oferta1

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019 / 2020 dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej:

 

Technikum nr 1 (4-letnie) kształcące w zawodach - oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjum

Technikum nr 1 (5-letnie) kształcące w zawodach - oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej

Załączniki:
Pobierz plik (kierunki kształcenia.pdf)kierunki kształcenia.pdf[ ]488 kB

plan200x200dziennik200x200kulinarni

lightbox

bip logo